Uncategorized

เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในวัน ศุกร์ 13

ตามความเชื่อของชาวคริสต์นั้น เลข 13 คือเลขแห่งความโชคร้าย ซึ่งมีที่มาจากจำนวนคนที่ปรากฏในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู อีกทั้งยังมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ จนกลายเป็นความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ตึกสูงส่วนใหญ่จะไม่มีชั้น 13 เป็นต้น ส่วนวันศุกร์ ชาวคริสต์เชื่อว่า เป็นวันที่ พระเยซู ถูกตรึงกางเขน หรือเป็นวันที่อีฟชวนอดัมกินผลไม้ต้นห้ามในสวนอีเดน แล้วเมื่อมาผนวกกันเป็น ศุกร์ 13 ชาวคริสต์จึงเชื่อว่านี่คือสิ่งร้ายๆที่เป็นอัปมงคลยิ่งนัก อีกทั้งยังเกิดเหตุการณ์ต่างๆ หลายเหตุการณ์ในวันนี้เช่นกัน เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในวัน ศุกร์ 13 วันศุกร์ ที่ 13 ปี ค.ศ. 1307 พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศสจับกุมตัวบรรดาอัศวินเทมพลาร์หลายร้อยคนไปทรมานและสังหาร เพื่อนำทรัพย์สินของพวกเขามาเป็นของฝรั่งเศส วันศุกร์ ที่ 13 ปี ค.ศ. 1869 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอเมริกา วันศุกร์ ที่ 13 ปี ค.ศ. 1929 ตลาดหุ้นอเมิรกาล่ม วันศุกร์ ที่ 13 ปี ค.ศ. …

Continue Reading